Werkwijze

Hoe werkt je automatische piloot ?  GRIP krijgen door aandacht voor gewoontepatronen.                       

Bij de intake staan we stil bij de wijze waarop je omgaat met je gedachten. Hoe bewust ben je van je gedachten en wat voor patronen heb je ontwikkeld om hiermee om te gaan. Op welke manier draag je er zorg voor om bij een  bombardement van gedachten pauzes in te lassen. Welke gewoonte patronen heb je ontwikkeld die je als niet effectief ervaart en waar je tegen aan loopt. Wat zou je graag anders willen? Verder besteden we o.a. aandacht  aan: Hoe ga je om met de informatie die je lichaam je geeft,
Hoe ga je om met gevoelens, hoe verbind je je gedachten én gevoelens. Wat haalt je uit je energie en hoe reguleer je spanning. Op welke manier ga je met je beschikbare energie om en zorg je voor een evenredige verdeling hiervan.


Het begeleidingsproces

We staan tijdens de sessies stil bij waar je aan wilt werken, tegen welke situaties je aanloopt, en hoe je omgaat met wat er speelt. We gaan deze situaties onderzoeken en stilstaan bij de achtergronden van je gedrag (je gewoontepatronen). Door hier uitgebreid bij stil te staan, word je bewust wat je doet en wat dit oplevert. Iedereen ontwikkelt in de loop der tijd vaste tegenmaatregelen (automatische reacties in bepaalde situaties). In een aantal gevallen passen deze reacties niet meer in het hier en nu. En leveren ze zelfs het tegenovergestelde van wat we beogen. Deze tegenmaatregelen vermijden dat je niet krijgt wat je wilt realiseren. Door aandacht te besteden aan je patronen, je leefregels en “ ik ben opvattingen” en welke drijfveren hieraan ten grondslag liggen, leer je je vaste patronen herkennen. In de loop van de sessies onderzoek je welke ander gedrag je zou willen toepassen in plaats van de vaste tegenmaatregelen die, onvoldoende effectief zijn. Door deze keuze doorbreek je je automatische patronen en leer je effectiever aan te sluiten op de huidige situatie.

Aanbod